Welkom

HV-Ouders Avelgem heet je welkom op haar website

knutselen_2019
av_2018
museum_2018

Afgelastingen


Beste kinderen, ouders en grootouders, peters en meters, juffen en meesters


Zoals jullie allen wellicht hebben vernomen is de situatie m.b.t. het Coronavirus Covid-19 inmiddels ingrijpend geëvolueerd en zijn de terechte maatregelen opgelegd door de overheid vorige week aanzienlijk verscherpt. 


Omwille van de bekommernis voor de gezondheid van de kinderen en van ons allen, lijkt ons een definitief uitstel van het zedenleerweekend, het Lentefeest en Feest Vrijzinnige Jeugd de enige verstandige optie. Wij beseffen allemaal dat dit voor velen – in de eerste plaats de kinderen, maar ook de ouders en familieleden en de vele organiserende vrijwilligers – een grote teleurstelling is, maar het zou onverantwoord zijn om de komende maanden onnodige risico’s te nemen door mensen in groepsverband te laten samenkomen (wat trouwens ook verboden is).


Concreet betekent dit dat:

  • het speelweekend zedenleer niet doorgaat in 2020
    • alle gelden, die reeds betaald werden voor het speelweekend, tege eind april  integraal zullen terugbetaald worden;
  • het Lentefeest en het Feest Vrijzinnige Jeugd niet kan doorgaan op zondag 31 mei;
    • de feestelingen die nu in het eerste leerjaar zitten op zondag 23 mei 2021 hun Lentefeest kunnen vieren;
    • er voor de feestelingen die nu in het zesde leerjaar zitten een alternatief is voorzien op19 september 2020;
    • de lotjes die verkocht werden voor de Feesten mee in de pot gaan voor volgend jaar en dus niet verloren zijn (hou de lotjes goed bij).


Het bestuur van OVM Avelgem is volop aan het uitkijken wat we na de zomer (als de crisis hopelijk bedwongen is) alsnog kunnen aanbieden aan onze 12-jarigen. 


We betreuren deze noodzakelijke beslissing samen met jullie allen en we proberen er in ieder geval ook samen met jullie, de kinderen en alle betrokkenen alsnog het beste van te maken. Wij danken jullie ook voor jullie begrip en jullie grote inzet in deze moeilijke omstandigheden. En aarzel zeker niet om ons te contacteren indien jullie hierover verdere vragen zouden hebben.


Vanwege de Oudervereniging voor de Moraal Avelgem 

De directies van het Humanistisch Verbond en deMens.nu

Welkom bij het Humanistisch Verbond - OVM Avelgem


Het Humanistisch Verbond (HV) is een sociaal-culturele vereniging voor vrijdenkers. Wij verdedigen het recht op vrije meningsuiting en wij zetten ons in voor respect voor de wilsvrijheid van het individu, zoals het recht op abortus en euthanasie. Wij verdedigen de evolutietheorie van Darwin. Wij staan voor de gelijkwaardigheid van man en vrouw. Wij streven naar de scheiding van kerk en staat of van politiek en religie. Wij doen aan Vrij Onderzoek. Dat wil zeggen dat wij niet zomaar alles geloven. Wij willen de dingen zelf kritisch onderzoeken en dan onze mening vormen. Wij geloven in argumenten, niet in goden.


HV-OVM Avelgem werd in de jaren 70 van de vorige eeuw opgericht, onder impuls van enkele ouders wiens kinderen de cursus niet-confessionele zedenleer volgden. Zij werden daarbij gesteund door de leerkrachten moraal. De vereniging stelt zich tot doel ouders en sympathisanten te verenigen om binnen haar mogelijkheden de cursus niet-confessionele zedenleer te steunen en te verdedigen. Zij wil dus dat de leerlingen zedenleer op de beste manier begeleid worden en dat de buitenkerkelijke opvoeding, die in deze cursus wordt verwezenlijkt, in de beste omstandigheden kan gebeuren.

Door deze groep vrijwilligers en ouders werden sindsdien enkele honderden activiteiten georganiseerd: debat- en gespreksavonden, filmvertoningen, concerten en toneelvoorstellingen, cursussen, uitstappen, wandelingen en bezoeken.  Op deze activiteiten is iedereen welkom.


Op deze website kunt u meer informatie vinden over het lidmaatschap, de doelstellingen, het bestuur, de geschiedenis en de activiteitenkalender van onze vereniging.


Of kom gewoon eens langs op een activiteit en maak kennis met onze afdeling!


Namens het bestuur van


Humanistisch Verbond - OVM Avelgem


Binnenkort


Feest Vrijzinnige Jeugd - Covid Stijl

19 september  2020


Bestuursvergadering 


Laatste maal bijgewerkt : 20 april  2020 - Alle rechten voorbehouden aan HV-OVM Avelgem

HV Ouders Avelgem

Achterhoek 17

8580 Avelgem

info[at]ovm-avelgem.be