Historiek

Historiek Oudervereniging voor de Moraal Avelgem


Tijdslijn

De    tijdslijn van het prille begin tot nu  kan je bekijken via [KLIK HIER]


Wat vooraf ging

Toen de Oudervereniging voor de Moraal (O.V.M. ) werd opgericht in Avelgem, dachten velen dat dit een eendagsvlieg was. Dat moet opmstreeks 1970 geweest zijn. Avelgem telde vroeger heel wat grensarbeiders die naar Noord-Frankrijk trokken om den brode. Van daaruit brachten zij de verlichte ideeën mee en onttrokken zich aan het juk van het katholicisme. Ze brachten de principes mee van vrijheid, gelijkheid en broederschap. De gemeente werd lange tijd bestuurd door het “Democratisch Blok”. Dit was een lijst die opkwam bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ze was samengesteld uit communisten, liberalen en socialisten en waren in die tijd  anti-klerikaal .Het Democratisch Blok heeft heel wat verwezenlijkt voor het Rijksonderwijs in Avelgem in de jaren dat ze aan het bewind waren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de toenmalige studieprefect van het Koninklijk Atheneum de Heer Cranskens er alles aan deed om het Democratisch Blok in stand te houden. Avelgem was ook de gemeente waar heel wat burgerlijke uitvaartplechtigheden plaats vonden, altijd onder “grote dorpsbelangstelling”. De eerste crematie en asverstrooiing was die van Yolande Declercq en tevens onze ondervoorzitter in 1979. Er was niks voorzien, er was niks klaar. Peter Blommé zorgde voor de organisatie via de gemeente. Inderhaast werden graszoden aangelegd , de strooibus kwam van Zwevegem en tot overmaat van ramp was het slecht weer op het ogenblik van de plechtigheid. Het was één modderpoel. Dit betekende het ontstaan van de vereniging voor crematie in Avelgem. - Ondertussen is die ontbonden; de wilsbeschikking van de mensen die willen gecremeerd worden gebeurt nu via de gemeente en de burgerlijke stand.


In Avelgem was er dus een basis voor het oprichten van een vrijzinnige beweging. Toen Martine De Deken in 1970, aangesteld werd als bijzonder leerkracht niet-confessionele zedenleer was het de gewoonte dat de weinige leerlingen zedenleer van het 6de leerjaar hun Feest Vrijzinnige Jeugd vierden samen met de leerlingen uit het Kortrijkse in de Schouwburg te Kortrijk, telkens op Onze Lieve Heer Hemelvaart (de dag van “Avelgem Koerse”)

Tendens: de vrijzinnige ouders stuurden hun kinderen naar Kortrijk, maar namen zelf op geen enkele manier deel aan de activiteit.


De oprichting

 

Een paar jaar later, onder impuls van enkele ouders, werd besloten tot het oprichten van een plaatselijke OVM. Ouders, leerkrachten en sympathisanten kwamen samen in bij zijn van Palmer Frickelo, Maurice Naert en Jos Naessens uit Kortrijk. Een voorlopig bestuur werd samengesteld waarvan Paul Platteau  voorzitter werd, dit gedurende een 20-tal jaren. Op korte tijd hadden we een groot aantal leden dat vooral door het brengen van huisbezoeken sterk aangroeide. Een van onze eerste en  ingrijpendste activiteiten was de spreekbeurt “Wat gebeurt er in de lessen zedenleer?” door Inspecteur Staf Caremans. Toen bleek dat een grote groep ouders van Avelgem het een  noodzaak vonden ook een Feest in te richten voor de 6-jarigen. In Ronse bestond dit gebruik en zo sloot OVM Avelgem in 1975 aan bij OVM Ronse voor het Lentefeest . Yoeri Decraene, voorzitter OVM Avelgem en Dominique Verschuere (voorzitter van HuJO Avelgem  zijn toen als eerste lichting ”gevierd”. Later werkten we samen met OVM Ronse en Oudenaarde: onze Lentefeesten en Feest Vrijzinnige Jeugd gingen respectievelijk om beurt in elke gemeente door.


Op ons eentje

Tot er geen geschikte locatie meer kon gevonden worden die groot genoeg was om de massale opkomst op te vangen en elk noodgedwongen zijn eigen gang moest gaan. Van een succes gesproken. Sinds 1995 organiseren we in Avelgem ons eigen Feest Vrijzinnige Jeugd en Lentefeest. Telkens op Pinksterzondag. Aanvankelijk vond alles plaats in de gebouwen van de Basisschool De Toekomst maar sinds 2008 hebben we onze vaste stek in het schitterende culturele Centrum “Spikerelle” te Avelgem.


Overzicht voorzitters

  • 1970 - 1995 Paul Platteau
  • 1995 - 2006 Yoeri Decraene
  • 2006 - 2008 De Deken Martine
  • 2008 - 2009 Veronique  Wandels
  • 2009 - 2015 Conny Jonckheere
  • 2015 - ...       Steve Kerkhove


HABITASSE

Volgende bijeenkomstBestuursvergadering


Data in onze agenda

-
om 19h30