Vrijzinnig Humanisme

Wat is vrijzinnig Humanisme ?

Vrijzinnigheid

Vrijzinnigheid is een methode, terwijl humanisme betrekking heeft op inhoudelijke waarden. Onder vrijzinnig verstaan wij de methodiek van het Vrij Onderzoek: op een objectieve, onbevangen wijze omgaan met problematische situaties. Vrijzinnig betekent dus ondogmatisch, vrij van gezagsargumenten. Door het kritisch gebruik van het verstand, zonder vooroordelen of bijgeloof, komen tot het begrijpen van de werkelijkheid. Vrijzinnige humanisten zijn sterk in het leren omgaan met onzekerheden omdat ze een basishouding hebben van onderzoek en zelfkritiek, omdat ze gevoel hebben voor het verschil tussen weten en geloven.


Humanisme

Humanisme slaat op waarden zoals tolerantie, pluralisme, solidariteit, dialoog, gelijkwaardigheid, democratie¦ Deze waarden kennen we sinds de Verlichting. De klemtoon ligt op het respect voor een persoon, niet noodzakelijk voor zijn ideeën, maar de persoon die deze ideeën verkondigt moet met respect worden benaderd. Een humanist kan niet anders dan ecologische waarden verdedigen. Het ééndimensionele antropocentrisme (de mens staat centraal en alles is daaraan ondergeschikt) behoort definitief tot het verleden.


Vrijzinnig humanisme

De bereidheid tot Vrij Onderzoek, zelfkritiek, echte dialoog in vrijmoedigheid zijn belangrijke maar niet de enige vaardigheden die nodig zijn om kritisch samen te leven. Redelijkheid, emotionele intelligentie, ethische bedrevenheid en gevoel voor schoonheid zijn ook belangrijk. Een vrijzinnige humanist combineert zijn vrijzinnige houding met humanistische waarden. Dat maakt hem uniek. Het vrijzinnig humanisme is een levensbeschouwing die een onderkomen biedt aan vele strekkingen en dus niet dogmatische predikt wat iemand moet geloven of hoe iemand zijn leven moet leiden.


Vrijzinnige humanisten zijn vrijdenkers.

Ze doen aan Vrij Onderzoek. Dat wil zeggen dat zij niet alles zomaar geloven, maar dat zij de dingen zelf willen onderzoeken en dan hun mening vormen.

Zij gebruiken argumenten en geloven niet in goden

Vrijzinnige humanisten vinden een goed evenwicht tussen vrijheid en gelijkheid belangrijk. Enkel zo is solidariteit mogelijk.

Vrijzinnige humanisten zijn voor het recht op vrije meningsuiting, voor de gelijkheid tussen man en vrouw en voor de scheiding tussen kerk en staat.

Zij verdedigen het recht op abortus en op euthanasie en zij nemen de evolutietheorie van Darwin aan.

Zij verdedigen de rechten van holebi’s en zij kiezen voor een ecologisch verantwoorde levensstijl.

Vrijzinnige humanisten komen op voor pluralistisch onderwijs dat jongeren vormt tot kritische burgers.