Lid worden

Lid worden van onze afdeling

HV Ouders Avelgem maakt deel uit van het Humanistisch Verbond  (HV), een ledenorganisatie met een honderdtal plaatselijke afdelingen verspreid over Vlaanderen en Brussel. Je kan lid worden van een plaatselijke afdeling naar keuze. De afdelingen organiseren voor hun leden autonoom en op vrijwillige basis een uitgebreid gamma van lokale afdelingsactiviteiten.


Lid worden

Het basislidmaatschap bedraagt 15 euro.


De jaarlijkse lidgelden zullen voortaan centraal door het landelijk secretariaat van het Humanistisch Verbond geïnd worden en dus niet langer door de lokale afdelingen. Concreet betekent dit dat je vanaf midden september een e-mail of brief zal ontvangen om het lidgeld te vernieuwen op het rekeningnummer van HV.


Je kan dit bedrag ook overschrijven op IBAN rekeningnummer BANK  BE96 5230 8062 9105 BIC: TRIOBEBB

Adres: Achterhoek 17, B-8580  Waarmaarde (Avelgem)

van O.V.M.-Avelgem met vermelding lidgeld 2024


Jouw lidmaatschap maakt het ons mogelijk onze werking verder uit te bouwen.

In ruil word je op de hoogte gehouden van onze activiteiten en ontvang je

  • een reductie op de toegangsprijs bij onze activiteiten;
  • Zoeklicht, het tweemaandelijks onafhankelijk contact- en infoblad voor de vrijzinnigen in zuid West-Vlaanderen;
  • 4 maal per jaar het tijdschrift Het Vrije Woord, uitgegeven door onze koepel organisatie;


Meer weten? mail naar: info[at]ovm-avelgem.be


Korting

Jongeren tot 25 jaar, studenten, mindervaliden en werklozen betalen halve prijs voor een lidmaatschap.

Dit na het voorleggen van een geldig bewijs.  (kopie identiteitsbewijs voor 25-jarigen,

studentenkaart voor studenten, kopie RIZIV voor mindervaliden, bewijs van de RVA)


Persoonsgegevens

Wanneer je bij onze verenging aansluit, slaan we je persoonsgegevens ( naam en contactgegevens) op en geven we deze door aan onze koepelorganisatie. Deze gegevens gebruiken wij om je op de hoogte te brengen van onze activiteiten ( via email en/ of per post) en je de leden bladen te bezorgen.

Onze nieuwsbrief ontvang je door er met bovenstaande knop "subscribe" uitdrukkelijk voor aan te melden.


Voor meer details hierover ( Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / General Data Protection Regulation (GDPR)) verwijzen we naar de informatie bij onze koepelorganisatie  [KLIK HIER]